Contentwriting Biz

Att skapa innehåll – sk. contentwriting är den tjänst som de flesta av mina B2B kunder efterfrågar. Det kan gälla texter till broschyrer, applikationer och hemsidor. Exempel på contentwriting som Red Stories skapat se min Portfolio.

Contentwriting Pop

Här handlar det om att skapa innehåll utifrån fakta som jag ofta får gräva fram – och sedan ska detta förädlas och få en populärvetenskaplig form. Red Stories åtar sig uppdrag som kräver noggrann research och förmåga att kunna strukturera stora mängder information samt att skriva manus som anpassas och förädlas mot en särskild målgrupp. Se exempel på uppdrag som Red Stories har haft i min Portfolio, där jag skapat mer avancerade och förädlade copytexter

Kvalitetstexter till rätt Pris

Annons