Visual Content

Genom åren har jag producerat en en hel del videofilmer – särskilt under mina år med Kompani Nomad – där jag både filmat Ola Stinnerbom på scenen och bidragit med bildvärldar till själva föreställningarna. Se några exempel på dansfilmer som jag gjort:

Dom kallar oss lappdjävlar
UPP och NER
Absolute Wall

Annons